Sản phẩm được bác sĩ tin dùng!

  • Giúp bổ phế
  • Hỗ trợ giảm ho, long đờm
  • Giảm đau rát họng, do ho kéo dài
Tìm hiểu thêm

Sản phẩm được bác sĩ tin dùng!

  • Giúp bổ phế
  • Hỗ trợ giảm ho, long đờm
  • Giảm đau rát họng, do ho kéo dài
Tìm hiểu thêm